SBB: nome: RP:
*000531 LA INVERNADA EL BUITRE
 
   
 
HACIENDA ACULEO MADRIGAL - CHD04933 /
HACIENDA ACULEO QUICIO - CHD06164 /
 
CELOSIA - CHD02414 /
 
NO ME TOQUES - CHD12910 /
 
ACULEO CURANTO - CHD02416 /
 
QUIROMANCIA - CHD05949 /
   
COMPARZA - CHD02395 /
 
LA INVERNADA ANIVERSÁRIO - *000333 / Colorada
 
CONDOR III - CHD04764 /
 
ACULEO ZANJON 2 - CHD10328 /
 
HACIENDA ACULEO NORIA - CHD04956 /
 
ACULEO GREDA II - CHD17334 /
 
ACULEO CURANTO - CHD02416 /
 
RUTINA - CHD06512 /
 
DUNA - CHD02789 /
LA INVERNADA EL BUITRE
*000531 - RP: - Sexo: M
Nascimento: 30/11/1970 NMGC: 6
Pelagem: Colorada

 
 
AIROSO - CHD07936 /
 
GARABATO - CHD10000 /
 
SERPENTINA - CHD02970 /
 
SARAMPION - CHD13733 /
 
PIERROT - CHD06896 /
 
RAPIDA - CHD09656 /
 
RONCHA - CHD02276
 
CHAMPEL CEPILLA II - CHD19692 /
 
GACHO - CHD00629 /
 
AMULETO - CHD00855 /
 
CARDA - CHD00627 /
 
CEPILLA - CHD03583 /
 
ZANGANO - CHD00215 /
 
OCURRENCIA - CHD00563 /
 
ESTRELLA - CHD00190 /