SBB: nome: RP:
B462113 MALA DE GARUPA DA MITAI 238
 
   
 
TAĐIDO TRAMPOLIN - *004155 / Gateada
TAĐIDO REDOBLADO - B056339 / Zaina
 
DEL OESTE DIFERENTE - AP011605 /
 
RODOPIO DE SANTA EDWIGES - B121827 / Moura
 
HUIFQUENCO HUILIENTO - CHD63842 /
 
HUIFQUENCO TRANQ▄ILLA - *004267 / Moura
   
HUIFQUENCO CANDILEJAS - CHD68411 /
 
FARRAPO DE SANTA EDWIGES - B252887 / Moura
 
SENDERO KALIFA - *000810 / Zaina Tapada
 
JA CARTUCHO - B032953 / Zaina
 
CHE NAPINDA 553 - *000615 / Gateada
 
OLIVA DE SANTA EDWIGES - B098694 / Zaina
 
CHAKE CARDENAL - AD006151 /
 
GUAIACA DE SANTA EDWIGES - B052152 / Rosilha
 
CHAKE MARIA CARAPE - *002231 / Rosilha
MALA DE GARUPA DA MITAI
B462113 - RP: 238 - Sexo: F
Nascimento: 16/09/2014 NMGC: 5
Pelagem: Gateada Ruiva

 
 
CHE GUARANINA 497 - AD005826 /
 
CHAKE EL ZAPALLO - AD009812 /
 
ZAMARRITA CHE - AD003825 /
 
CHAKE PAGO LARGO - B120743 / Baia
 
NARANJO CARDAL - AD003127 /
 
CHAKE CHICHARRA - AD006606 /
 
CHAKE CHIRUSA - AD005047
 
ONDA XIRU - B134542 / Baia
 
GUAZU MONO II - *000255 / Gateada
 
SHALON DO CERRO DO CAIBOAT╔ - B022486 / Gateada
 
AROEIRA 371 DE NAZARETH - B009714 / Gateada
 
XIRU APARECIDA - B038033 / Gateada
 
PROFANO ALEGRE - B011223 / Gateada
 
PINTADA - B014840 / Tostada
 
CINCHA - B010313 / Tostada